Betonējam pēdu

Betonējam pēdu

Tā nu pienāca pirmie betonešanas darbi. Palīgā atnāca čoms. 

Uz pamatu pēdu aizgāja 4,5 m3 betona.